Montessori Metoduna Yöneltilen Eleştiriler

Montessori Metoduna Yöneltilen Eleştiriler

20776

Montessori eğitimi öğrenme güçlüğü çeken çocuklar içindir.

Maria Montessori çalışmalarına zihinsel ya da fiziksel özrü olan çocuklarla başlamıştır. Bu çocuklarda ulaştığı başarıdan sonra metodunu ve materyallerini normal çocuklar üzerinde denemiş ve daha hızlı öğrendiklerini keşfetmiştir. Tipik gelişim gösteren çocuklarda da Montessori eğitimi oldukça etkili olmuştur.

Montessori eğitimi üstün zekalı çocuklar içindir.

Montessori eğitimi tüm çocuklar içindir. Hazırlanmış ortamda genellikle 3 yaşındaki birbirinden farklı yetenekli çocuklarla eğitime başlandığından dolayı, Montessori öğrencileri okuma, yazma, matematik becerileri, kendilerini ifade etme gibi beceriler konusunda gelişmişlerdir. Montessori eğitim sistemi,  çocukların var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları için onlara yardım eder. Bu eğitimi alan öğrencilerin yaşlarına göre daha gelişmiş olmaları, bu okulların sadece üstün zekalı çocuklar için olması yanılgısına sebep olabilmektedir.

Montessori sınıflarında çocuklar denetimsizdir, etrafta koştururlar ve her ne isterseler onu yaparlar.

Montessori sınıflarında çocuklar bireysel ya da küçük gruplar halinde çalışırlar. Her biri bağımsız olarak kendi seçtiği, konsantrasyonunu ve bağımsız öğrenmesini destekleyen bir çalışmayla meşguldür. Bununla birlikte çocuklar taşkın davranışlarda bulunmazlar. Bir Montessori sınıfını gözlemlerseniz bunu en iyi şekilde görebilirsiniz.

Ne yapacağını seçmek, istediğini yapmakla aynı şey değildir. Montessori öğrencileri yaptıkları işi severler. Bu Maria Montessori’nin, Hayatı ve Eserleri adlı kitabında şöyle anlatılmıştır:

“Bir montessori sınıfını ziyaret eden şüpheci bir ziyaretçi, sınıftaki öğrencilerden 7 yaşındaki bir kıza şöyle sormuş: “Bu okulda istediğiniz her şeyi yapmanıza izin verildiği doğru mu?”. Küçük kız şöyle cevap vermiştir: “Öyle bir şey var mı bilmiyorum ama yaptığımız şeyi sevdiğimizi biliyorum.” “

Montessori sınıflarında geniş yaş aralıklı çocuklar bir arada eğitim görmesi çocukları olumsuz etkiler.

Montessori sınıflarında karma yaş eğitim sistemi uygulanır.. Okul öncesinde 3-6 yaş arası çocuklar aynı sınıfta eğitim görürler. Çocuklar bu sınıflarda gerçek hayatı deneyimleyerek öğrenirler. Çocukların birbirlerinden herhangi bir bilgiyi daha iyi öğrendiği görülmektedir. Büyük olan çocuk kendinden küçüklere bir çalışma sunarken hem liderlik özelliklerini geliştir hem de sunduğu çalışmayı daha iyi pekiştirir. Küçük bir çocuk büyük bir çocuğun yaptığı çalışmaları gözlemleyerek kendisi de yapmak isteyebilir, böylelikle çocuğun gelişiminin daha önde olduğu anlaşılır. Ev ortamında kardeşler birbirlerinden ne kadar çok etkilenip bir şeyler öğreniyorsa Montessori sınıflarında da aynı şekildedir.

Montessori sınıflarında çocuklar daha çok bireysel çalışırlar, bu yüzden sosyalleşmeleri etkilenir.

Montessori eğitiminin en önemli özelliği, sınıflarda bireye özel eğitim verilmesidir. Çocuğun gelişim özellikleri gözlemlenerek, bireysel olarak gelişimi desteklenir. Bunu yanında küçük gruplar halinde yüksek sesle kitap okuma, yemek pişirme ya da bahçeyle uğraşma gibi çalışmalar yapılır. Çocuklar kendi isteklerine göre 2-3 kişi bir araya gelerek bir çalışmayı beraber de yapabilirler. Grup olarak bahçe etkinlikleri düzenlenir. Çember saatlerinde topluca etkinlikler düzenlenir.

Montessori okulları oyuna izin vermezler.

Montessori sınıflarında çocukların yaptığı aktivitelere iş adı verilir. Maria Montessori “Oyun çocuğun işidir.” demiştir. Eğer biz yetişkinler bir şekilde çocuğun oyun olarak yaptığı işe odaklandığı zaman tecrübe ettiği derin memnuniyetin ifadelerini gözlemleyebilseydik, bunun sadece oyun olmadığını ya da çocuğun oyununun onun aslında işi olduğunu anlayabilirdik.

Montessori eğitimi yaratıcılığa izin vermez, materyalleri kapalı uçludur.

Montessori sınıfları, sanat, müzik, resim çizme, boyama ve materyallerin kullanımıyla güvenli bir şekilde çocukların kendini ifade etmesine imkan verir. Bir çocuğun deneyerek öğrenmesi ve kendini ifade etmesi için en yaratıcı ve tatmin edici ortamlardan birini sağlar.

Montessori materyallerinin herhangi birinde uzmanlaşmış bir çocuk, materyali geliştirerek farklı yollarda sonuca ulaştırabilir ve buda yaratıcılığını destekler.

Montessori eğitimi çocukları çocukluklarından mahrum bırakıyor.

Bir Montessori sınıfını gözlemlediğinizde çocuklar birbirine saygı içerisinde çalışır, cam eşyaları rahatlıkla taşır, okur, yazar, binler basamağındaki rakamlarla çalışır. Çocuğun bilişsel becerileri büyük kolaylıkla öğrendiği bu erken yaşlar, öğrenimin özel evrelerine en çok yanıt veren yıllardır.

Çocuklar, bize, hazırlanmış bir ortam, bilgili bir rehber ve en az üç saatlik çalışma döngüsü verildiğinde, çocuğun normal durumunun mutlu, anlayışlı ve halinden memnun bir kişi olmak olduğunu gösterirler. Bir çocuk, en çok Montessori sınıfındaki işiyle meşgul olduğunda bir çocuk gibidir.

Montessori sınıflarında çocuklar çok fazla oturarak çalışma yaparak hareketsiz kalırlar.

Montessori sınıflarında her çocuk kendi çalışma alanını belirleyerek istediği bir masada yada yerde çalışmalar yapar. Çocuklar seçtikleri materyalleri tek tek çalışma alanına taşıyıp, tek tek yerine geri kaldırırlar. Bitirdiği bir çalışmayı yerine koyduktan sonra tekrar istediği bir çalışmayı almak için sınıfta gezinir ve yine istediği yerde çalışmasını sürdürür.

Örneğin günlük yaşam bölümü yiyecek hazırlama çalışmalarında, çocuk devamlı kullandığı malzemeleri tek tek yıkamak yada çöp atmak için yerinden kalkar ve tekrar oturur. Böylelikle konsantrasyonla birlikte koordinasyonunu da geliştirmiş olur.

Montessori Katolik kilisesi ile bağlantılıdır.

Bir okul herhangi bir dini yönelimi olmadan kilise binasında bulunabilir. Montessori okulu açmak isteyenler kiraların düşük olmasından ötürü kiliselerde bir oda kiralayarak eğitime başladıklarından bu eğitim sistemi kiliseye bağlı olarak konuşulmaktadır.

Tüm  dünyadaki Montessori okulları, her bir okul topluluğunu şekillendiren çalışanların ve ailelerin kendilerine özgü değerleri ve inançlarını yansıtmaktadır. Dünya üzerinde Hristiyan, Müslüman, Yahudi ya da diğer dinlere mensup toplulukların bir bölümü olarak faaliyet gösteren Montessori okulları bulunmaktadır.

 

Facebook Comments

You may also like