Normalleşme Süreci

Normalleşme Süreci

2016

Merakın beslediği iç motivasyonla yönelinen işleri arzu, istek ve mutlulukla yapmak, yüksek konsantrasyonla ve iç disiplinle çalışmak insan doğasında vardır. Maria Montessori’nin “normalleşme” olarak ifade ettiği durum, çocuğun insan doğasındaki bu çalışma şevkini yakalayabileceği merak, iç disiplin ve iç motivasyona sahip olmasıdır. Çocuk bunlara sahip olduğunda, yani “normalleştiğinde” arzu, istek ve mutlulukla odaklandığı çalışmayı en etkin şekilde yapacak ve bu çalışma ile edindiği kazanımları içselleştirecektir. Montessori yöntemi, uygulamaları ve materyallerinin özünde, doğal olarak merak eden çocuğun iç motivasyon ve iç disiplinini geliştirmek bulunur.

Normalleşmiş çocuk şu özellikleri gösterir:

-Öz güven

-Neşe

-Öz disiplin

-Sempati

-Sosyal uyumluluk

-Bağımsızlık ve girişimcilik

-Karşılıklı yardımlaşma

-Anlayış

-Müteşebbis

-Emeğe saygı

-Düzenlilik tutkusu

-Çalışma tutkusu

-Öğrenmeden zevk alma

-Ani konsantrasyon

-Gerçeğe olan tutku

-Sessizlik ve tek başına çalışma tutkusu

-Sahip olma duyusunun hassaslaşması

-İtaat

-Kendi kendine disipline olma

-Kendi kendine seçim yapma

-Kaostan harmoniye doğru geçiş.

Facebook Comments

You may also like