Eğitsel Oyunlar

Eğitsel Oyunlar

10257

Çocuklar oyun oynamayı sever, oyun onlar için vazgeçilmezdir. Öğretimde öğrencilerin bu özelliğini göz önüne alarak düzenlenir.

Eğitsel oyunlar, çocukların fiziksel yeteneklerini geliştirici, yaşantıyı zevkli kılıcı, estetik ve sanatsal nitelikleri ve beceriyi geliştirici etkinlikler olarak tanımlanabilir. Sınıf ortamına canlılık kazandır, öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine katılımını sağlar.

Eğitsel oyunlar,

  • Öğrencilerin psikomotor, psikososyal, duyuşsal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
  • Öğrencilerin güdülenmesinde rol oynar.
  • Öğretmen, oyun sırasında çocuğun davranışlarını gözleyerek onun kişiliğini değerlendirme fırsatı bulur.

Eğitimsel oyunun kendine özgü kuralları, yapısı, kazanmanın ve kaybetmenin belirlendiği yöntemleri vardır. Günlük yaşamda oynanan birçok oyun öğretim amaçlıda kullanılabilir. Örneğin, sessiz sinema, sözcük türetme gibi oyunlar oynanabilir.

Ayrıca eğitsel oyunlar kart oyunları ve küçük grup oyunları olarak ikiye ayrılır.

Kart oyunlarına örnek;

  • Siz olsaydınız ne yapardınız?
  • Kutuplaşma
  • Kavram kontrolü
  • Kimlik kartları vb. oyunlar

Grup oyunlarına örnek;

  • Nesi var?
  • Mektup oyunu vb. oyunlar

Facebook Comments

You may also like