Biyolojik Yaklaşım

Biyolojik Yaklaşım

20636

Biyolojik yaklaşımın temsilcilerinden ilki Arnold Gessel tarafından ortaya atılan olgunlaşma kuramına göre çocuğun yaradılışında özel ve daha önceden hazırlanmış bir gelişim planı vardır. Gessel’e göre deneyim daha az önemlidir. Gelişim biyolojik planın açılımıdır ve doğaldır.

Gessel, çocuğun doğal yollarla geliştiğini, yetişkin müdahalesi olmadan da konuşma, uyum, muhakeme gibi davranışların doğal yollarla ortaya savunur. Bu görüşe göre çocuk gelişiminde kritik dönem önemlidir. Bu dönemdeki davranışlar doğal olarak kendiliğinden gelişecektir.

323bc1fbc3595d16e7cba3b796ce1d67

Kritik döneme ait yaptığı yumurtadan çıkan civciv çalışmasıyla bilinen Lorenz’ e göre, her bireyin doğuştan getirdiği bir gelişim planı vardır. Davranışlar önceden programlanmıştır. Yaşantılar davranışın tetikleyicisi olur ve davranışın ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Lorenz yumurtadan çıkan civcivlerin annelerini takip ettiğini görür. Ona göre civcivler doğduklarında gördükleri ilk nesneyi takip etmek için programlanmıştır ve bu onların ilk deneyimidir. İzledikleri nesne genellikle anneleridir ve bu onların annesiyle duygusal bağ kurma ve zihnine kaydetmede attığı ilk adımdır. Lorenz deneyinde yumurtadan yeni çıkmış civcivlerin annelerinin yerine kendisi geçer. Civcivlerin ilk gördüğü nesne olarak kendisini izlediklerini görür. Deneyden sonra Lorenz’ in teorisine göre gelişimin kritik döneminde zihne yerleştirilen anne kavramı yumurtadan çıktığı o gün içinde gerçekleşir.

Lorenz, kalıtımın önemine de vurgu yapar. Yaşamın başlangıcında anne babadan gelecek olan özellikler çocuğun ilerki yaşamını belirleyici olacak özelliklerdir. Bazı özellikler davranışlar ve koşullar kesin olarak genetik faktörler ile belirlenmiştir. Örneğin, anne ve babanın üreme hücrelerinizdeki 23 çift kromozomun birer tanesi cinsiyet kromozomu dur.

13c56e02f40e61a310da095ad29bbab9Biyolojik yaklaşım gelişimdeki sorunları ve atipik gelişimi biyolojik süreçlerle açıklar. Örneğin bu kurama göre ortaya çıkan ruhsal sorunların kaynağında bireyin biyolojik yapı ve işleyişindeki bozukluklar yatar. Tedavisinde nörokimyasal etkinliği düzenleyici ilaçlar kullanılır.

Sonuç olarak, bireyin doğuştan getirdiği özellikler kalıtımla ilgilidir. Buna göre birey gelişmeye hazır bir potansiyelle dünyaya gelir. Bu potansiyelini ise gelişimin kritik bir döneminde çevreyle etkileşime girerek ortaya çıkarır.
izmit escort
kocaeli escort
gebze escort

Facebook Comments

You may also like