Temel Yapı Taşları Sistemi

Temel Yapı Taşları Sistemi

7911

Temel yapı taşları sistemi, temelleri okul öncesi eğitimde edinilen deneyimlere ve araştırmalara dayanan, erken çocukluk sınıflarındaki yetersizliği olan ya da diğer özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için geliştirilen destek hizmetlerinin rehberliğinde hazırlanmış bir programdır.

Temel yapı taşları sisteminin dört ana bileşeni vardır;

  • Yüksek nitelikli erken çocukluk dönemi

Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda güncel bilgileri içeren, eğitim grubundaki her bir çocuğun güçlü yanlarını, ilgi ve gereksinimlerini ve çocuğun yaşadığı sosyo-kültürel çevrenin olanaklarını da göz önünde bulunduran gelişimsel uygulamalardan oluşmaktadır.

  • Müfredat değişikliği

Çocukların sınıf içerisindeki katılımını sağlayarak en üst düzeye çıkarmak için etkinlikleri ve kullanılan materyalleri farklılaştırmaktadır. Sınıf ortamının durağan ve dinamik değişkenler açısından her çocuğun gereksinimlerine uygun hale getirilmesidir.

  • Gömülü öğretim fırsatları

Rutin etkinlikler devam ederken kısa öğretim oturumları oluşturmak için gömülü öğretim fırsatları kullanılmaktadır. Kısa öğretim oturumları, her bir çocuğun bireysel eğitim amaçlarına odaklanmakta ve etkinlikler, günlük rutinlerle bütünleştirilmektedir.

  • Doğrudan çocuk odaklı öğretimsel stratejiler

Çocuk odaklı öğretimsel stratejiler kullanılarak çocuk için belirlenmiş bireysel hedeflerle eşleşen öğrenme fırsatları oluşturulmakta beceri, davranış ya da kavram öğretimi için planlı, tutarlı ve düzenli bir öğretim sunmaktadır. Bu beceri ve davranışlar çocuğun belirlenen genel müfredatta yapılan değişikliklerle ya da gömülü öğretim fırsatlarıyla bile öğrenemedikleridir.

Facebook Comments

You may also like