Küçük Adımlar Eğitim Programı

Küçük Adımlar Eğitim Programı

11603

Küçük adımlar eğitim programı, Avustralya’ da gelişimsel geriliği olan çocuklara erken çocukluk döneminde eğitim desteği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Program, 0-6 yaş aralığındaki normal gelişim sürecinde edinilen bilgileri kapsamaktadır. Programda büyük ve küçük kas becerileri, iletişim, kişisel-toplumsal ve alıcı dil gelişimine yönelik becerilerin öğretimi hedeflenmektedir.

Programın eğitim materyali sekiz ciltlik bir kitaptan oluşmaktadır;

  • Küçük adımlara giriş

İlk kitapta programın nerede ve nasıl, hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağını anlatılmakta, uygulamaya yönelik öneriler sunulmaktadır.

  • Çocuğunuzun programı

Ailelerin çocukların gelişimine yönelik amaçları nasıl belirleyeceğini ve ev ortamında bunları nasıl gerçekleştirebileceklerini açıklamakta, çocukların olumsuz davranışlarıyla başa çıkma yolları anlatılmaktadır.

  • İletişim becerileri

Konuşma öncesi ve konuşma düzeyindeki dil kazanımı ile ilgili özellikleri kapsamaktadır. Bu kitapta dil becerili oyunla ve günlük etkinliklerle öğretilmeye çalışılarak dil toplumsal etkileşimin aracı olarak ele alınmaktadır.

  • Büyük kas becerileri

Vücudumuzdaki büyük kasların kullanımlarıyla ilgili becerileri kapsamaktadır. Oturma emekleme, yürüme, tırmanma vb.

  • Küçük kas becerileri

Ellerin ve gözlerin küçük kaslarını kullanan becerilerin öğretimini kapsamaktadır. Bebeğin annesinin parmağını tutuşundan kesme, resim yapma gibi karmaşık becerilere kadar birçok beceriyi kapsamaktadır. Bu kitapta problem çözme becerisinin yanı sıra renk, şekil, büyüklük ve küçüklük gibi kavramların kazandırılmasına da yer verilmiştir.

  • Alıcı dil becerileri

Alıcı dil becerilerini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Bu beceriler başkalarının ne söylediğine dikkat etme, konuştuklarını anlama, yönergelerini takip etme ve dili kullanma becerilerini ifade etmektedir.

  • Kişisel ve toplumsal beceriler

Çocukların diğer insanlarla iletişim kurması, oynaması, yemek yemesi, tuvalet ihtiyacına yönelik beceriler, giyinme-soyunma ve hijyen gibi becerileri bağımsız olarak yapabilmesi becerilerine yer verilmiştir.

  • Gelişim becerileri envanteri

Son kitapta programın parçaları bütünleştirilmektedir. Çünkü bu kitapta çocuğu değerlendirme ve amaç yazmaya rehberlik etmek için kullanılan kontrol listeleri yer almaktadır.

Facebook Comments

You may also like