Gezi Tekniği

Gezi Tekniği

24840

Öğretim sırasında sınıf ortamına getirilemeyen cisim, olgu ve olayların yerinde ve planlı olarak incelenmesini gerektiren bir teknik olan gezi tekniği, öğrencilerin yaşamla bağlantı kurmasını sağlamaktır.

 • Öğrencilerin somut yaşantılarla bilgi edinmesine yardımcı olur.
 • Öğrencilere, olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma fırsatı verir.
 • Kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, sorumluluk,işbirliği ve bağlılık gibi davranışlar kazandırır.

 

cocuklarlasergigezi5Geziler müze, fabrika, kamu kuruluşları, sergi, kütüphane, tiyatro, orman, göl, çiftlik gibi yerlere düzenlenebilmektedir. Gezi tekniğinin verimli olması için bazı ön hazırlık yapılması gerekir. Bunlar;

 • Gidilecek yerle ilişki kurularak, konunun amaçları açısından inceleme yapılmalıdır.
 • Ziyaret edilecek yere ulaşımın nasıl gerçekleştirileceği, ziyarete katılacak kişi sayısı ve neler yapılacağı belirlenmelidir.
 • Öğrencilere gidilecek yer ile ilgili bilgiler verilmeli, gözlemlenecek ve dikkat edilecek noktalar belirlenmelidir.
 • Gezide uyulması gereken kurallar öğrencilerle tartışılarak belirlenmeli ve bunlar öğrencilere yazılı olarak verilmelidir.
 • Gezi için gerekli yasal izinler alınmalıdır.
 • Gezinin amaçları öğrencilerle tartışılarak belirlenmelidir.

 

Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra gezi gerçekleştirilir. Gezi sırasında öğrencilerin dikkat edecekleri noktalar hatırlatılmalı, kurallara uymaları sağlanmalı ve gezi sonunda bir değerlendirme yapılmalıdır.

deti_vprirodeGezi tekniğinin olumlu yönleri;

 • Okul ve çevre arasında etkileşim kurulmasına olanak sağlanması
 • Öğrencilerin yaşayarak ve gözleyerek öğrenmelerine olanak sağlaması
 • Somut yaşantılar geçirmesini sağlaması

 

 

Tekniğin olumsuz yönleri;

 • İyi bir planlama yapılmadığında başarı sağlanmaması
 • Zaman alıcı bir teknik olması
 • Disiplin sorunları yaşanabilmesi


eryaman escort
eryaman escort bayan
escort eryaman

Facebook Comments

You may also like