Drama Tekniği

Drama Tekniği

23989

Drama, doğaçlama, rol oynama ve tiyatro tekniklerinde yararlanarak öğrencilerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri ya da soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle canlandırmasıdır. Bu teknik, öğrencilere karşılaşabilecekleri durumlarda ne yapmaları gerektiğini yaşayarak öğrenme fırsatı vermektedir.

Eğitici drama yaşantıları, etkinliğe katılan çocuklarda çeşitli duyguların uyanmasına yol açar ve duygular eşliğinde öğrenmeye olanak sağlar.

Drama ve rol oynama teknikleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Ancak, rol oynama tekniği drama tekniğinde kullanılan bir tekniktir.

  • Drama da roller, rol oynama tekniğine göre daha açık bir şekilde tanımlanmaktadır.
  • Öğrenciler hayal dünyalarını, yaratıcıklarını ve deneyimlerini rol oynamaya göre daha yoğun kullanırlar.
  • Drama tekniği, tek taraflı değildir. Hem seyirciye, hem izleyiciye dönüktür.

 

Girl pointing to orange tree mural on wall

Drama tekniğinin iki türü vardır. Doğal ve biçimsel drama teknikleridir.

Doğal drama tekniği, doğal olmayı vurgular ve oyuncular oyunlarında kendilerini diledikleri gibi ifade edebilirler. Amacı, bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak, duygu ve düşüncelerini kendi istedikleri gibi özgürce ifade etmelerini sağlamaktır.

Örnek olarak doğaçlamalar, öyküler, serbest oyunlar…

Biçimsel drama tekniği, çoğunlukla yetişkin öğrencilere dönük olup bu drama türünde oyunlar daha ciddi ve planlıdır.

Örnek olarak kuklalar, oyunlar, pantomim…

 

Drama tekniğinin olumlu yanları

  • Sebep-sonuç ilişkisini anlama yeteneğinin gelişmesi
  • Düşünceleri ve olayları, mantıklı bir sıraya koyma yeteneğini geliştirmesi
  • Öğrencilerin kaygılarını azaltması
  • Her ders ve yaş grubunda uygulanabilir olması

Öğrencileri değerlendirmenin güçlüğü, roller iyi canlandırılmadığında başarısız olunması olumsuz yanları sayılabilir

 
Ankara escort
ankara escort bayan
escort ankara

Facebook Comments

You may also like