öğrenme-öğretme tekniği

öğrenme-öğretme tekniği

Eğitsel Oyunlar

Eğitsel Oyunlar
Çocuklar oyun oynamayı sever, oyun onlar için vazgeçilmezdir. Öğretimde öğrencilerin bu özelliğini göz önüne alarak düzenlenir. Eğitsel oyunlar, çocukların fiziksel yeteneklerini geliştirici, yaşantıyı zevkli kılıcı, estetik ve sanatsal ...
Read more 0

Proje Tekniği

Proje Tekniği
Proje tekniği, hem bireysel hem de grup çalışmaları biçiminde yürütülebilir. Tekniğin temel amacı, öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemektir. Ayrıca; Küçük ve büyük gruplarla sürdürülen çalışmalar öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar. Takım ...
Read more 0

Gözlem Tekniği

Gözlem Tekniği
Gözlem, varlık ve olayların kendi doğal ortamlarında planlı ve amaçlı olarak incelenmesidir. Belirli bir olay, nesne ya da durumla ilgili bilgi elde edilmek istenildiğinde herhangi bir ortamda bu ...
Read more 0

Rol Oynama Tekniği

Rol Oynama Tekniği
Rol oynama tekniği, öğrencilerin kendi duygu düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Eskiden beri öğretim amacıyla kullanılması önerilmektedir. Rol yapmada birey, gerçek rolünden ...
Read more 0

Yaratıcı Drama Tekniği

Yaratıcı Drama Tekniği
Yaratıcı drama, içten geldiği gibi gerçekleştirilmektedir. Önceden yaratılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların ankara escort bayan kendi özgün düşünceleri, buluşları, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak eylem ve durumları doğaçlama ...
Read more 0

Drama Tekniği

Drama Tekniği
Drama, doğaçlama, rol oynama ve tiyatro tekniklerinde yararlanarak öğrencilerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri ya da soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle canlandırmasıdır. Bu teknik, öğrencilere karşılaşabilecekleri durumlarda ...
Read more 0

Gezi Tekniği

Gezi Tekniği
Öğretim sırasında sınıf ortamına getirilemeyen cisim, olgu ve olayların yerinde ve planlı olarak incelenmesini gerektiren bir teknik olan gezi tekniği, öğrencilerin yaşamla bağlantı kurmasını sağlamaktır. Öğrencilerin somut yaşantılarla ...
Read more 0

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Altı şapkalı düşünme tekniği, çocukların yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek için sıklıkla kullanılan tekniklerden biridir. Edward De Bono tarafından ortaya konulan teknikte, bireylere nasıl yaratıcı olabilecekleri ve yeni fikirler ...
Read more 0

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin Fırtınası Tekniği
Beyin fırtınası tekniği aşağıda düz yazı olarak açıklanmış ve yukarıda slayt şeklinde örnek sorular verilmiştir. Dilerseniz slaytta ki resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.. Beyin fırtınası, çocukların dikkatini geliştirmek, ...
Read more 0
mersin escort bayan mersin escort bayan