Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı

Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı

3631

Howard Gardner, Çoklu Zeka Kuramı’nı savunan en önemli bilim insanıdır. İlk kez 1983 yılında, her bireyin birbirinden farklı pek çok zekasının olduğu ve bunların her birinin kendilerine özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığı tezini ortaya atmıştır. Bu kitabında topladığı çalışmaları eğitim, sanat, bilişsel psikoloji ve tıp alanlarındaki görüş ve düşünüşleri yakından etkilemiş, bu alanlarda bir devrim yaratmıştır.

Gardner’ın araştırmalarına göre insanoğlunun yedi zekası vardır. Her insanda bu zekaların tümü bulunur, ancak insanların yetenek ve yaratıcılıkları büyük farklılıklar gösterir. Bir öğrencinin her zekasının ayrı ayrı güçlü yanları ve zayıflıkları işlenerek, daha başarılı olması sağlanabilir.

-Mantıksal matematiksel zeka

-Bedensel kinestetik zeka

-Görsel uzamsal zeka

-Sözel dilsel zeka

-İçsel zeka

-Müziksel ritmik zeka

-Kişiler arası sosyal zeka

 

Yazar      : Howard Gardner

Yayınevi : Alfa Yayınları

Facebook Comments

You may also like

Senkronize Olamayan Çocuk

Duyu Bütünleme Bozukluğu’nu (DBB) açıklayan ve ebeveynlere ilaçsız