İnce Motor Beceri Gelişimi Kontrol Listesi

İnce Motor Beceri Gelişimi Kontrol Listesi

32345

Tüm gelişim alanlarında olduğu gibi motor gelişimde de gelişimsel özelliklerin ortaya çıkış sırası tahmin edilebilirdir ancak bu özelliklerin ortaya çıkış hızı bireyden bireye değişkenlik gösterebilir.

Gelişimsel olarak becerilerin edinilmesi için ortalama yaş kavramı ve bu kavram ailelerin ve öğretmenlerin gelişimi düzenli bir şekilde takip edebilmeleri için yıllardır bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Zaman zaman bu göstergelerden sapmalar olabilir.

Motor gelişimi etkileyecek faktörlerden bazıları:

* Bireysel farklılıklar

* Kalıtım

* Cinsiyet

* Çevresel yoksunluk

* Prematüre yada düşük doğum ağırlıklı doğmak

* Kültürel farklılıklar

* Beslenme bozuklukları

* Süreğen hastalıklar ya da yetersizlikler

İNCE MOTOR BECERİ GELİŞİMİ KONTROL LİSTESİ
YAŞ  BECERİ
Ellerini çoğu zaman açık tutar.
0 – 3 Bir süre bir nesneye bakar.
ay Gözleri ile hareket eden şekilleri izler.
İki elini bir araya getirir.
Eline verildiğinde çıngırağı tutar.
Bakışlarını bir nesneden diğerine yöneltir.
4 – 5 Elindeki nesneyi ağızına götürür.
ay Çıngarağı bir elinden öbür eline geçirir.
  Oyuncağa doğru uzanır ve ona dokunur.
İki eliyle bir nesneyi (bardak, küp vb.) tutar.
 6 – 7  Başlığını çekip çıkarır.
ay Baş ve diğer parmaklarla küpü kavrar.
Kuru üzümleri avuçlayarak/tırmıklama hareketi yaparak alır.
Aynı anda iki nesneyi alır ve tutar.
Biraz uzağına konan küplari alır.
8 – 9 İki nesneyi (küp, oyuncak vb.) birbirine vurur.
ay Bir nesneyi baş ve işaret parmağı ile tutar.
  Çivi tahtası üzerinde takılı bir çiviyi çıkarır.
  Bir nesne düştüğünde arkasından bakar.
Elindeki nesneleri bardağa bırakır.
Çubuktan halkaları çıkarır.
10 – 12 İşaret parmağı ile istediği bir nesneyi gösterir.
ay Kağıda gelişigüzel işaretler koyar.
Tümüyle saklanmış bir nesneyi bulur.
Oyuncak arabayı iter.
Farklı büyüklükte kapları iç içe koyar.
Küçük nesneleri toplamak için baş ve işaret parmağını kullanır.
13 – 15 Büyük çivileri çivi tahtasına takar.
ay Tekli şekil tahtası üzerine daire şeklini yerleştirir.
  İki küple kule yapar.
  Pastel boyayı tutar.
Kendiliğinden kağıda karamalar yapar.
16 – 17 Üç küpten kule yapar.
ay Şeker yada sakız kağıdı açar.
Mukavva yapraklı bir kitabın sayfalarını çevirir.
Tekil şekil tahtası üzerine kare şeklini yerleştirir.
Beş küpten kule yapar.
1,5 – 2 Kavanoz ve şişe kapaklarını açar.
yaş Bir elini öbür eline tercih eder.
  Kağıt sayfalı kitabın sayfalarını çevirir.
  Tekli şekil tahtası üzerine üçgen şeklini yerleştirir.
  Taklit ederek kağıt karalar.
Altı küpten kule yapar.
2 – 2,5 Dik çizgiyi kopya eder.
yaş Yatay çizgiyi kopya eder.
Büyük boncukları tele dizer.
Makasla gelişi güzel kağıt keser.
2,5 – 3 Kağıdı ikiye katlar.
yaş Büyük vidalı bir oyuncağın vidasını açar.
  Altı duplo parçasını birbirine katar.
  Kendi başına resimli kitaplara bakar.
  Daire şeklini kopya eder.
Çarpı şeklini kopya eder.
3 – 4 V, T, H harflerini kopya eder.
yaş Tek kısımlı adam çizer.
Düğme ilikler.
Parmaklarını şaklatır.
Kurmalı bir oyuncağı çalıştırır.
Küçük boy boncukları tele dizer.
Kağıt bir şeridi makasla keser.
4 – 5 Üç kısımlı adam çizer.
yaş Makasla dergi ve gazeteden resim keser.
  Bakarak birkaç kelime yazar.
5 – 6 Altı vücut parçasını gösteren adan çizer.
yaş 1’den 9’a kadar rakamları yazar.
Adını yazar.
Bu kontrol listesi ; Denver Gelişim Tarama Testi II, Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı ve Küçük Adımlar Erken Eğitim
programından yararlanarak oluşturulmuştur.

Facebook Comments

You may also like